Oriëntatietraject inschrijving sluit

In september start het Orientatietraject Noord-Nederland. Een initiatief van het Augustinuscollege en het Gomaruscollege, twee middelbare scholen uit Groningen, in samenwerking met de Rijksuniversiteit en de Hanzehogeschool. Het traject van circa drie maanden is bedoeld voor eindexamenleerlingen VWO of Havo die nog geen studiekeuze hebben kunnen maken.

Het doel van het oriëntatietraject is studiekiezers in Noord-Nederland de mogelijkheid bieden om groepsgewijs, onder begeleiding, loopbaancompetenties te ontwikkelen en onderwijs- en arbeidservaring op te doen om zodoende een bewuste studiekeuze te maken. De gemiddelde belasting per week is 2 dagen, zodat de deelnemers daarnaast bijvoorbeeld kunnen werken. Voor het opdoen van arbeidservaring wordt nauw samengewerkt met het Ondernemerstrefpunt (OTP).

De duur van het traject is drie maanden; de eerste groep start in september. De groepsgrootte is 10 tot maximaal 20 personen. In februari 2015 zal ook een heroriëntatietraject starten voor studenten die een verkeerde studiekeuze gemaakt hebben.

Op 3 juli is de deadline voor de inschrijving dus wacht niet te lang!

Deel deze pagina