Hanzehogeschool Groningen krijgt aanbeveling 'zeer veelbelovend' voor aanvraag gelden excellente studenten

gepubliceerd : 18 juli 2011

Deel deze pagina
De Hanzehogeschool Groningen heeft voor haar aanvraag ‘Ruimte voor excellentie’ bij het Sirius Programma als enige hoger onderwijsinstelling in het Noorden het gunstige advies ‘zeer veelbelovende aanvraag’ ontvangen. Van de 37 aanvragers hebben slechts vijf deze nominatie gekregen: vier universiteiten en één hogeschool. Deze instellingen maken voor 15 september een gedetailleerd plan, waarbij de begroting getoetst wordt op doeltreffendheid, doelmatigheid en proportionaliteit. Minister Plasterk maakt eind oktober zijn definitieve afweging.
Het Sirius Programma richt zich op het bevorderen van de ontwikkeling van toptalent in het hoger onderwijs en stelt universiteiten en hogescholen in staat experimenten te starten om meer te halen uit het aanwezige toptalent in de instelling. Voor dit programma, dat loopt van 2008-2012, is €40 miljoen voor de bachelorfase beschikbaar uit Fes-gelden (geld uit de extra aardgasopbrengsten).
In de aanvraag ‘Ruimte voor excellentie’ wordt ingegaan op de strategie van de Hanzehogeschool Groningen betreffende toptalent. Al in april 2005 en januari 2007 schreef de hogeschool twee beleidsnotities over dit onderwerp. Tegelijkertijd werd duidelijk dat het, gegeven de huidige (ook financiële) mogelijkheden, wel een traject van de lange adem zou worden. Door het verkrijgen van gelden uit het Sirius Programma (de hoogte van de aangevraagde subsidie is € 2.380.000, -) kan een forse impuls gegeven worden aan het stimuleren van het onderwijsaanbod aan de excellente student, onder andere op het gebied van het inzetten van talentscouts en onderwijsaanbod ‘voor de poort’, het ontwikkelen van honoursprogramma’s en van selectieve specialisaties.

Het uitgebreide advies is te vinden op http://www.siriusprogramma.nl/.

Bron: Hanzehogeschool