Mijn ervaring met het Honours

Mijn ervaring met het Honours

31 januari 2018 door Yvonne
Deel deze pagina

Bij het bezoeken van open dagen of voorlichtingen van jouw studie heb je er misschien al wel eens van gehoord of ben je het tegengekomen op internet: ‘het Honours College’. Kortgezegd houdt het in dat je een extra programma naast je studie volgt. Hier horen verbredende vakken bij die niet persé iets met je eigen vakgebied te maken hebben en verdiepende vakken. Bij elke studie is het Honours net iets anders ingevuld. Dit heeft vooral betrekking op het verdiepende deel.

In het verbredende deel heb ik stamcelbiologie gevolgd. Dat was wel even totaal iets dan mijn eigen studie, maar het was wel heel interessant. Wat ik erg leuk vond is dat we een kijkje mochten nemen in het GELIFES-lab in Groningen. Ook heb ik in het verbredende deel een vak over Rome gevolgd. In de vorige zomervakantie ben ik hiervoor met medestudenten van verschillende studies naar Rome geweest. De opdracht was om een Wikipedia pagina te maken voor een bepaald schilderij, kunstwerk, beeld of andere kunstobjecten. Onze Wikipedia pagina gaat over de Colonnades van Bernini.

Verder kies je vakken die gaan over persoonlijke ontwikkeling. Zo heb ik bijvoorbeeld het vak debatteren gevolgd. Ik vond het in het begin lastig om snel met argumenten te komen. Toch ging het wel steeds iets beter. Op dit vak kijk eigenlijk met het meeste plezier terug. Je bent hier zelf echt actief bezig in plaats van dat je alleen maar moet luisteren. Ook denk ik dat de vaardigheden die ik hier heb geleerd, later kan toepassen op werkgebied. Naast de verschillende vakken die je volgt zijn er een aantal plenaire avonden.

Bij ‘Pedagogische Wetenschappen’ is het zo dat er in de eerste twee jaar geen stage in het vakkenpakket zit. In het verdiepende deel van het Honours krijg je hier juist wel de mogelijkheid toe. Je gaat namelijk een dag in de week stagelopen bij een instelling en daarnaast zijn er bijeenkomsten die aansluiten op de stage. Ook krijg vanuit de RUG een begeleider waar je altijd terecht kan met vragen over de stage, dit vind ik zelf erg fijn. Vorig jaar heb ik op het Leon Van Gelder stagegelopen. Daar heb ik een onderzoek gedaan naar actieve deelname van leerlingen aan een kringgesprek. Nu loop ik stage bij het TRAILS-onderzoek. Voor dit onderzoek zijn er filmpjes gemaakt. Aan allerlei fragmenten van deze filmpjes kun je codes toekennen. De opdracht is nu om uit te zoeken hoe dat gedaan moet worden. Door allerlei literatuur te lezen en dit op een rijtje te zetten, wordt geprobeerd om daar antwoord op te krijgen. Ik vind het erg leuk om bij dit onderzoek stage te lopen, omdat je zo een goed beeld krijgt van wat er bij onderzoek doen allemaal komt kijken.