G.S.M.G. Bragi

Het Groninger studenten muziekgezelschap Bragi is de grootste en oudste studentenmuziekvereniging van Groningen. De vereniging is opgericht in 1882 en heeft ongeveer 100 leden die verdeeld zijn over drie groepen: het grootkoor, het a-capellakoor en het orkest. Iedere week hebben de afzonderlijke groepen hun eigen repetities en ieder seizoen is er een repetitieweekend. Ieder half jaar geeft Bragi meerdere concerten in en rond Groningen.

G.S.M.G. Bragi

Het grootkoor Van Bragi telt zo’n 45 leden en iedereen die het leuk vindt om te zingen mag meedoen! Je hoeft niet bang te zijn voor zenuwslopende audities, die bestaan bij het grootkoor namelijk niet. Samen met het orkest houdt het grootkoor veel concerten. Naast de normale repetitieavonden en repetitieweekenden gaat het grootkoor ook één maal per jaar op een buitenlandse reis. Het orkest kent 50 leden, zij repeteren samen met het grootkoor. Wanneer je mee wilt spelen in het orkest van Bragi, moet je wel eerst auditie doen.

Naast het grootkoor en het orkest heeft Bragi ook een a-capellakoor. Bij dit koor ligt het niveau wat hoger dan bij het grootkoor en is het repertoire ook wat lastiger. Daarom moet je voor het a-capellakoor ook auditie doen. Maar als je zangervaring hebt, is het niet lastig om bij het koor te komen! Jaarlijks worden er drie concerten gehouden.

Naast muziek maken is bij Bragi ook veel ruimte voor gezelligheid. Na elke repetitie is het tijd om lekker bij te kletsen en biertjes te drinken in de stamkroeg van Bragi, Café Marleen. Daarnaast worden er veel feestjes, open podia en zeilweekenden georganiseerd. Speciale commissies voor deze evenementen zijn in het leven geroepen voor de organisatie ervan, het spreekt voor zich dat het binnen zo’n commissie ook weer erg gezellig is!

Wil je meer weten over Bragi? Kijk dan op:
www.bragi.nl
  

Deel deze pagina