Ad Tempus Vitae

Één van de gereformeerde verenigingsgeluiden die Groningen rijk is, is afkomstig van Ad Tempus Vitae (ATV). De betekenis van de Latijnse spreuk ad tempus vitae betekent zoiets als voor het leven. Toen de vereniging werd opgericht in 1970 was de naam echter anders. Oprichter Bert Bloem vond destijds dat er een studentenvereniging moest komen voor HBO’ers en bedacht met tien vrienden dat zij samen de Gereformeerde Hoger Beroeps Onderwijs Vereniging te Groningen vormden. Pas in 1992 kwam de pakkende naam Ad Tempus Vitae om de hoek kijken.

Inmiddels is ATV niet meer weg te denken uit het aanbod van studentenverenigingen in Groningen. De vereniging heeft een prachtige sociëteit, het clubhuis van de vereniging, aan de Hereweg en verschillende activiteiten die meer of minder in het teken staan van de grondslag van de vereniging. Zo is er elke woensdag een borrel en elke dinsdag wordt Gods woord besproken tijdens een bijbelgroepavond.

ATV heeft als doel om studenten met hulp van het christelijk geloof de studieperiode succesvol te laten doorlopen en in Groningen studerende christenen te verbinden. Je krijgt de kans om over het geloof te praten, samen te bidden en te zingen – wat wil je nog meer als christen!?

Deel deze pagina