C.S.V. Ichthus

C.S.V. Ichthus Groningen is een interkerkelijke, christelijke studentenvereniging voor zowel HBO- als de WO studenten. Ichthus onderscheidt zich door haar open, gemoedelijke en diverse karakter. Met het ‘Ichthuscafé’ als stamkroeg is het een zeer actieve en knusse vereniging, waarin het christelijke geloof centraal staat.

C.S.V. Ichthus Groningen is een interkerkelijke, christelijke studentenvereniging voor zowel HBO- als de WO studenten. Ichthus onderscheidt zich door haar open, gemoedelijke en diverse karakter. Met het ‘Ichthuscafé’ als stamkroeg is het een zeer actieve en knusse vereniging, waarin het christelijke geloof centraal staat.

Wat houdt ‘Ichthus’ nou precies in? De letters van het woord Ichthus staan voor ‘Jezus Christus, Gods Zoon, Verlosser’. De grondslag van Ichthus is de bijbel en de op basis daarvan door IFES  vastgestelde Doctrinal Base, een geloofsbelijdenis. De basis van Ichthus is de kring. Een kring bestaat uit zeven à acht studenten, die elke dinsdagavond eten, zingen, aan bijbelstudie doen, bidden en borrelen. De kring is de enige verplichting binnen Ichthus.

Maar niet alleen op dinsdag kun je ‘Ichthussen’! Elke maand is er wel een gezamenlijk diner in een kerk, waarvoor de hele vereniging uitgenodigd is. Daarnaast is er elke week nog een activiteit op donderdagavond. Zo zijn er lezingen, discussieavonden, eerstejaarsavonden, maatschappelijke acties, feesten en jaarlijkse activiteiten zoals een kleinkunstavond en het gala. Na deze activiteit kun je altijd nog in het IchthusCafé terecht voor de borrel.

Het doel van de Vereniging is vastgelegd in het Mission Statement. Alles is erop gericht om bij te dragen aan een aantal doelstellingen, zoals het ontdekken van Gods Woord als leidraad voor je leven, ontwikkelen van gaven en talenten, ontmoeten van christenen van verschillende achtergronden en het opbouwen van vriendschappen. Check de website voor de overige doelstellingen.

Take home message: Ichthus is een bruisende studentenvereniging waarin het geloof in God centraal staat en het is dé plek om samen met medechristenstudenten je studentenleven tot een succes te maken! Je kunt je het hele jaar door aanmelden. Mocht je nog twijfelen, dan kun je ook altijd even binnen lopen in het IchthusCafé op donderdagavond.  Ichthus – Studentenleven met God!

Wil je meer weten? Kijk dan op www.icht.nl

 

Deel deze pagina