Yir at 'Adonay

Yir’ at ‘Adonay, dat klinkt chique! Yir’ is een dispuut en onderdeel van de christelijke studentenvereniging C.S.F.R.. Een dispuut kan een onderdeel zijn van een vereniging in dezelfde stad, maar in dit geval is het dispuut aangesloten bij een landelijke vereniging. Daardoor is Yir’ at ‘Adonay beter te vergelijken met een gewone studentenvereniging. Yir’ organiseert eigen activiteiten en richt zich op christelijke studenten in Groningen.

C.S.F.R.
C.S.F.R. is de landelijke reformatische studentenvereniging waar Yir’ at ‘Adonay onderdeel van uitmaakt. Als overkoepelende vereniging organiseren zij activiteiten waar alle disputen bij elkaar komen – een leuke manier om contacten buiten Groningen te leggen. Inmiddels kent C.S.F.R. al negen afdelingen waaronder één in Amsterdam en eentje in Utrecht.

Yir’ at ‘Adonay is een kleine vereniging waardoor iedereen elkaar kent. In kleine groepjes praten de leden over Gods woord tijdens een Bijbelkring. Lid worden bij Yir’ betekent  bewust christen zijn, amicaliteit, intellectuele vorming en studentikoziteit. Dat houdt bijvoorbeeld in dat je vanuit de Bijbel en de drie formulieren leeft en dat combineert met het studentenleven. 

Deel deze pagina