Studieverenigingen Rijksuniversiteit Groningen

Communicatie- en Informatiewetenschappen
Commotie:
www.svcommotie.nl

Economie/bedrijfskunde
EBF, Economic and Business student Faculty associaton:
www.ebfgroningen.nl

MARUG
Interfacultaire studievereniging voor o.a. studenten Economie, Bedrijfskunde en Communicatiewetenschappen:
www.marug.nl

Geneeskunde
Panacea:
www.panacea.nl

Geschiedenis
Ubbo Emmius:
www.ubbo-emmius.nl

Internationale betrekkingen en internationale organisatie (IBIO) Clio:
www.clio.nl

Psychologie
VIP, Vereniging Introductie Psychologie:
www.vipsite.nl

Rechten
JFV, Juridische Faculteitsvereniging Groningen:
www.jfvgroningen.nl

Farmacie
PS, Groningse Farmaceutische Studenten Vereniging "Pharmaciae Sacrum"
https://www.psgroningen.nl/

 

Deel deze pagina