Privacybeleid

Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft GroningenL!fe (GL) de informatieplicht om aan te geven welke persoonsgegevens via deze website worden verzameld.

In dit privacy statement staat alles over de persoonsgegevens die worden verwerkt via deze website.

Dit statement wordt regelmatig naar organisatorische of politiek-juridische ontwikkelingen aangepast. Raadpleeg deze daarom met enige regelmaat wanneer je onze website bezoekt.

1. Persoonsgegevens

Op deze website zelf worden geen persoonsgegevens verwerkt.

Het kan echter voorkomen dat externe applicaties die ingebed zijn op de portal persoonlijke data nodig hebben om goed te functioneren. Specifieke toestemming zal binnen deze applicaties gevraagd worden.

2. Contact

Heb je contact opgenomen per telefoon of e-mail, dan hebben we van jou gegevens ontvangen. Deze verwerken we om te kunnen reageren op jouw bericht aan ons. 

3. Rechten

We informeren je graag over de rechten die je hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je één van deze rechten uitoefenen neem dan contact op met info@groningenlife.nl.

  • Je hebt recht op inzage van de gegevens die wij van jou hebben en je kan deze laten corrigeren of verwijderen.
  • Recht op intrekken van toestemming voor bepaalde verwerkingen. Toestemming voor intrekking van je gegevens wanneer we deze hebben ontvangen voor een bepaald doel waarbij jij toestemming hebt gegeven. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking. Een voorbeeld van een verwerking kan zijn: een foto waarop je zichtbaar bent, een artikel dat je hebt geschreven voor GL of een video die je hebt gemaakt voor GL.
  • Recht op beperking van de verwerking; bijvoorbeeld wanneer de verwerking onrechtmatig is of wanneer we jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben.
  • Recht op bezwaar; je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.
  • Heb je klachten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Je hebt het recht deze klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

4. Welke gegevens worden geregistreerd?

Google Analytics

Google Analytics is een statistiekenservice van Google. Google Analytics gebruikt diverse cookies. Deze cookies bevatten informatie waarmee Google je als bezoeker zou kunnen identificeren. Voor het verzamelen van statistieken maken we gebruik van de geanonimiseerde variant van Google Analytics. Deze statistieken bevatten geen persoons- of demografische gegevens. GL heeft een verwerkersovereenkomst met Google gesloten voor de verwerking van gegevens. De optie om gegevens de delen met andere diensten (waaronder diensten van Google zelf) is uitgeschakeld. Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. De opslag van deze data is in handen van Google en gebeurt in de EU of US onder Amerikaanse jurisdictie. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.

YouTube

YouTube biedt de mogelijkheid om video's te embedden op websites. Hierbij worden meestal cookies geplaatst. Aan de hand van de VISITOR_INFO1_LIVE kan YouTube je als bezoeker waarschijnlijk identificeren.

Links

Op onze website vind je links naar externe websites. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze website gebruik maakt van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookies- of privacyverklaring van de betreffende website.

5. Wijzigingen

Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, omdat we bijvoorbeeld een andere werkwijze gaan hanteren. We zullen een eventuele nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren.

Dit privacy statement is voor het laatst aangepast en gepubliceerd op d.d. 20 februari 2023.

Deel deze pagina