Topsport

Als student is topsporten zeker niet uitgesloten. Sterker nog: zowel de Rijksuniversiteit Groningen als de Hanzehogeschool stimuleren je als student ook actief te blijven in de topsport. Dat houdt in dat je als topsporter binnen de zogenaamde topsportregeling valt.

Wat is de topsportregeling?

Met de topsportregeling streven de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen na om jouw duale carrière mogelijk te maken. Zij bieden jou de gelegenheid om je topsportactiviteiten en je studie op elkaar af te stemmen. Zo helpt een persoonlijke studieloopbaanbegeleider jou om je studietempo, roostering en tentaminering waar mogelijk aan te passen aan je trainingen en wedstrijden. Ook maak je afspraken over het aantal te realiseren studiepunten. Om te weten of je in aanmerking komt voor de topsportregeling kun je hier een kijkje nemen. Op deze pagina is de kwalificatielijst te vinden voor de Hanzehogeschool en de RUG.

Als topsporter moet je een volledig studieprogramma volgen, maar onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om ontheffing te krijgen voor het bindend studieadvies (BSA). Veel topsporters hebben al van deze regeling gebruik gemaakt. Na afronding van de studie krijgen studenten die een topsportstatus binnen NOC*NSF hebben de mogelijkheid om een certificaat als toevoeging op het diploma te ontvangen. Hierin spreken zowel de Rijksuniversiteit Groningen/Hanzehogeschool Groningen als NOC*NSF hun waardering uit.

De topsportbeurs

Voor studenten met een topsportstatus is het mogelijk om aanspraak te maken op een financiële vergoeding: de topsportbeurs, een gezamenlijke regeling van de RUG en Hanze. Deze financiële tegemoetkoming bedraagt € 2.000,-. per studiejaar. Je hebt ten hoogste vier keer recht op de topsportbeurs. Topsporters dienen aan sport specifieke criteria te voldoen en er worden eisen rondom de sportieve prestaties en studievoortgang gesteld.

Deel deze pagina