Extra uitdaging

Heb jij altijd al het gevoel gehad dat het leren je erg gemakkelijk afging? Talentvolle studenten die op zoek zijn naar een extra uitdaging krijgen daar zeker de mogelijkheid voor in Groningen. Je hoeft niet altijd alleen maar het standaardpakket van je studie te volgen!

Op zowel de Hanzehogeschool als de Rijksuniversiteit Groningen kun je je aanmelden voor het uitdagende honoursprogramma. Dit betekent dat je een programma kunt volgen naast je studie, dat net even wat dieper de stof induikt. Het gaat niet alleen om studenten die een 8 gemiddeld staan; motivatie is minstens zo belangrijk! De Rijksuniversiteit Groningen selecteert al na het eerste semester van de bachelor de studenten die tot de top 10 procent van hun opleiding behoren. Maar ook hierbij geldt dat studenten die voldoende gemotiveerd zijn alsnog toegelaten kunnen worden door de commissie! Een honourscollege vraagt, behalve goede cijfers, namelijk ook om een portie doorzettingsvermogen en een grote ondernemerszin.

Honoursprogramma Rijksuniversiteit Groningen

De Rijksuniversiteit Groningen biedt ook de mogelijkheid tot het volgen van een honoursprogramma. Bij elke faculteit op de universiteit is dit mogelijk, tijdens de Bachelor maar ook de Master. Het honours programma tijdens de Bachelor bestaat uit 45 studiepunten en voor de Master kun je 15 extra punten behalen ten opzichte van je normale studielast. Meest belangrijke kenmerken als je je wilt aanmelden: het willen ontwikkelen van je eigen talent en initiatief!

Studenten die de honoursprogramma's volgen zijn vaak reuze enthousiast. Met een honourscertificaat op zak, kun jij je straks in ieder geval onderscheiden van de rest op de arbeidsmarkt!

Honours-rug
Honoursprogramma Hanzehogeschool Groningen

Het Hanze Honours College biedt ruim 50 verschillende talentprogramma’s. Dit betekent dat, voor welke studie je ook kiest, er altijd wel een mogelijkheid is om je talent verder te ontwikkelen! Met het honoursprogramma neem je ook een extra studielast op je: waar je voor een regulier jaar 60 studiepunten moet behalen, neemt het honoursprogramma nog 30 extra studiepunten in beslag. Zo biedt het instituut voor Bedrijfskunde een minor ‘Veranderen van Organisaties’ aan, wat een verbredend studieprogramma is waarvoor speciale selectiecriteria gelden. En bij het instituut voor Sociale studies kun je kiezen voor een minor ‘Buiten kaders denken’. Tal van mogelijkheden dus!

Deel deze pagina