Topsport

Als student is topsporten zeker niet uitgesloten, sterker nog: zowel de Rijksuniversiteit Groningen als de Hanzehogeschool stimuleren je als student ook actief te blijven in de topsport. Dat houdt in dat je als topsporter binnen de zogenaamde topsportregeling valt die ervoor zorgt dat je genoeg ruimte krijgt om je sport te beoefenen en je studie kunt blijven volgen.

Rijksuniversiteit Groningen

De Rijksuniversiteit Groningen kent de Studenten Topsport Regeling. Deze regeling zorgt ervoor dat je studie en topsport kunt combineren. Samen met de topsportcoördinator en de studieadviseur van jouw studie kijk je naar de mogelijkheden om studiepunten te halen naast je trainingsprogramma. Vaak worden er aanpassingen gedaan in het onderwijsprogramma. Zo krijg je misschien individueel tentamens of maak je tentamens op een andere dag. Ook worden de verplichte colleges soms vervangen door andere opdrachten. Voor elke studie is deze regeling anders en daarom sta je in nauw contact met de coördinatoren. Topsporters kunnen ook aanspraak maken op een topsportvergoeding bij het NOC*NSF.

Hanzehogeschool

Als je (bijna) topsporter bent op een door het NOC-NSF erkend niveau heb je recht op studiefaciliteiten. Jouw trainingsprogramma en wedstrijden kunnen botsen met de eisen die je opleiding stelt. De Hanzehogeschool Groningen wil je bij je studie graag faciliteren met een aangepast studieprogramma waarbij je in overleg opdrachten later kunt inleveren, op een ander moment tentamen kunt doen of waarbij de opleiding flexibel omgaat met de aanwezigheidsplicht. Om zo soepel mogelijk door je studie heen te gaan, word je begeleid door een studieloopbaanbegeleider.

Deel deze pagina