Lijst Calimero

Calimero

Lijst Calimero is een integraal onderdeel geworden van de studentenpolitiek en kan niet meer genegeerd worden. Ze zijn echter ook klein begonnen. Lijst Calimero werd op 30 maart 2005 opgericht door een dappere student die de studentenraad van de Rijksuniversiteit Groningen wakker wilde schudden. Op dat moment bestond de Universiteitsraad uit twee gevestigde partijen: de ene had een gebrek aan innovatie en de andere een gebrek aan constructieve benaderingen. Lijst Calimero begon als een eenmanspartij en was dus klein, vandaar de naam Calimero. In de loop der jaren is Calimero geleidelijk gegroeid en uitgebreid.

Lijst Calimero werkt met een fractie en een steunfractie. Fractieleden zijn personen die zitting hebben in de Universiteitsraad. Zij wonen alle vergaderingen bij en bekleden ook functies binnen het bestuur. Fractieleden werken meestal fulltime of intensief parttime, maar het is mogelijk om naast hun verplichtingen enkele vakken te volgen. Steunfractieleden hebben geen zetels in de Universiteitsraad, maar hebben wel evenveel invloed op hoe Lijst Calimero haar beleid en standpunten formuleert. Ze ondersteunen de fractieleden buiten de raad door administratieve taken op zich te nemen of zich te richten op specifieke kwesties. Ze mogen zelf bepalen hoeveel tijd ze aan Calimero besteden. Iedereen is in staat om zelfstandig te werken, maar ook om een jaar lang nauw samen te werken als een hecht team.