Lijst Sterk

STERK

De Student Erkende Lijst (STERK) is een vereniging die opkomt voor de belangen van studenten. STERK doet dit via de HMR: de Medezeggenschapsraad Hoger Onderwijs. Zij vinden dat studenten de vrijheid verdienen om zich volledig te ontwikkelen tot professionals en verantwoordelijke individuen. De student staat niet los van maatschappelijke ontwikkelingen. Alle studenten hebben de mogelijkheid om inspraak te hebben in het beleid van hun hoger onderwijsinstelling. STERK streeft ernaar de belangen van studenten te behartigen en wil de grootste medezeggenschapspartij van Nederland worden. STERK gelooft dat studenten van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool samen sterker staan. Door samen te werken in multidisciplinaire teams ontstaan de beste ideeën en meest effectieve oplossingen voor maatschappelijke problemen. Zij geloven in een vrije en verantwoordelijke student die autonomie heeft over zijn of haar persoonlijke ontwikkeling.