SOG

SOG

De SOG is een belangenvereniging voor studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen en bestaat uit een bestuur, een fractie in de universiteitsraad en verschillende commissies. De SOG behartigt de belangen van alle studenten om hen te vertegenwoordigen in de Universiteit. De SOG heeft geen politieke kleur; iedereen moet zich thuis voelen bij de vereniging. Daarnaast is de SOG politiek en sociaal bewust, wat sociaal tot uiting komt; door haar laagdrempeligheid en de verschillende georganiseerde activiteiten. Verder zijn de fractie en de bestuursleden op de hoogte van zaken die te maken hebben met de universiteit en studentenvoorzieningen. Hierdoor kunnen ze studenten voorlichten over deze zaken en advies geven.