Vrijwilligerswerk in Groningen

Auteur
Marije
·
Datum
16 april 2024

Vrijwilligerswerk is een belangrijk onderdeel in het versterken van de band tussen studenten en de lokale gemeenschap. Studenten die vrijwilligerswerk doen, dragen niet alleen bij aan het welzijn van anderen, maar doen zelf ook heel veel ervaring op door waardevolle vaardigheden te ontwikkelen en nieuwe mensen te ontmoeten. Ook worden ze zich meer bewust van de maatschappelijke problemen en kwesties. In dit artikel benoem ik een aantal vrijwilligers mogelijkheden in Groningen.

In Groningen zijn heel veel organisaties die openstaan voor studenten vrijwilligers.
Van lokale voedselbanken tot buurtinitiatieven en van culturele organisaties tot milieugerichte projecten. Een paar voorbeelden van organisaties in deze categorieën
waar studenten vrijwilligerswerk kunnen doen zijn:

1. Sociale dienstverlening
- Humanitas
Deze organisatie heeft verschillende vrijwilligers mogelijkheden. Zo kan je als student een mentor worden voor jongeren, ouderen gezelschap bieden of gezinnen met moeilijkheden ondersteunen.
- Zonnebloem
De Zonnebloem richt zich op het welzijn van mensen met een fysieke beperking door middel van dagjes uit en activiteiten. Je kan betrokken zijn bij het organiseren van deze evenementen of mensen gezelschap houden.

2. Milieu en Natuurbescherming
- IVN Groningen-Haren
Bij deze organisatie organiseer je activiteiten voor natuurbescherming, geef je informatie over milieuzaken en natuureducatieve programma’s.
- Natuurmonumenten Groningen
Natuurmonumenten zet zich in voor het behoud en beheer van natuurgebieden. Je kan vrijwilligerswerk doen in het onderhouden van deze gebieden en het organiseren van informatieve activiteiten.

3. Onderwijs
- Stichting vluchtelingenwerk Noord-Nederland
Deze organisatie biedt ondersteuning en begeleiding aan vluchtelingen. Zo kan je deze mensen helpen met taalondersteuning.

4. Noodsituaties
- Rode kruis
Het Rode Kruis heeft verschillende trainingen en mogelijkheden voor vrijwilligers om
te helpen bij rampen en noodsituaties. Waaronder hulp aan vluchtelingen,
evenementenhulp en EHBO-trainingen.
- Groningen Veilig
Bij deze organisatie kan je trainingen volgen en zijn er vrijwilligers mogelijkheden
voor evenementenhulp. Ook kan je voorlichting volgen over veiligheid, met als doel
het vergroten van de veiligheid in de stad.

5. Gezondheidszorg
- UMCG Vrijwilligerswerk
Het UMCG biedt ook vrijwilligerswerk aan. Je kan hier bijvoorbeeld patiënten helpen
met dagelijkse taken of ze begeleiden naar hun afspraak bij het ziekenhuis. Ook kan
je bezoekers verwelkomen en ze de weg wijzen naar de juiste afdeling.
- Het Leger des Heils
Deze organisatie helpt kwetsbare individuen en groepen. Je kan hier helpen bij het
bereiden en serveren van maaltijden voor daklozen of mensen in nood. Ook kan je
een luisterend oor zijn voor mensen die meer behoefte hebben aan sociaal contact
en gezelschap.

Vrijwilligerswerk in Groningen kan in verschillende categorieën. Door dit werk te
doen kan je niet alleen bijdragen aan het welzijn van anderen, maar ook waardevolle
ervaringen opdoen en je professionele ontwikkeling bevorderen. Dus, waar wacht je
nog op?

humanitas-1